Αγιορείτικο Τσάνταλη

από ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών 0,75lt