Μακεδονικό Τσάνταλη

από σταφύλια Μακεδονίας 0,37lt