Αθήρι Τσάνταλη

από αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας